Referanser

Teko print & kopi as har mer enn 50 års erfaring med trykksaker, og her er noen av prosjektene vi kopierer og har levert tekniske tegninger og dokumentasjon til:

PROSJEKT
Campus Ås
Fjordbyen Atrium
(Vikersund)
Grev Wedels plass
(Drammen)
Modumheimen
(Åmot)
Monserud Renseanlegg
(Hønefoss)
Nesbru Sykehjem

Nordre Jarlsberg Brygge, alle btr.
Sandvika Stasjon
Skøyen Atrium III

Stadionkvartalet, alle btr.
Veia Hageby (Mjøndalen)
Øvre Norefjellstua

Åssiden VGS, bygg B & E

Ferdigstilles
(2020)
(2019)
(2018)
(2017)
(2019)
(2017)
(2019)
(2017)
(2019)
(2019)
(2017)
(2019)
(2017)

referanser0910.jpg
Teko print & kopi as
Postboks 2332 Strømsø
Konnerudgata 27
3003 DRAMMEN

Tlf: 32 80 49 20


E-post: kopi@te-ko.no


ÅPNINGSTIDER:
Mandag-fredag
kl. 08.00-16.00