Referanser

Teko print & kopi as har mer enn 50 års erfaring med trykksaker,
og her er noen av prosjektene vi kopierer og har levert tekniske tegninger og dokumentasjon til:

PROSJEKT

ASKO nytt lager, Sande (ASKO Oslofjord)

Campus Ås (Norsk Teknisk Installasjon)

Fjordbyen Atrium (Veidekke)

Heggedal Torg (Strøm Gundersen)

Monserud Renseanlegg (OBAS)

Nordre Jarlsberg Brygge, (OBAS/Alento)

Skøyen Atrium III (Insenti)

Stadionkvartalet 1-5 (Consto/Alento)

Øvre Bakkefeltet (Block Watne)

Øvre Norefjellstua (Bermingrud)

Ferdigstilles

(2020)

(2020)

(2019)

(2020)

(2019)

(2019)

(2019)

(2019)

(2020)

(2019)